казуси за свищов, казуси свищов, казуси са свищов, разработване на казуси, готови казуси, свищов казуси, безплатни казуси, поръчка на казуси, писане на казуси, казуси по статистика, .

Казуси и дипломни работи - Свищов, Kazusi Svishtov, казуси, kazusi, дипломни работи Свищов, Казуси Свищов, Казуси и дипломни работи по поръчка, бюджетно управление на фирмата, международен финансов мениджмънт, финансови деривати казус, diplomni rabo.

 Начало  Важно  Есета  Казуси  Реферати  Курсови Работи  Дипломни Работи

Казуси за Свищов

ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ ВЪВ СА "Д. А. Ценов - Свищов"

Семестриални казуси - СА "Д. А. Ценов - Свищов"

Семестриалните казуси формират 50% от крайната оценка по съответната дисциплина. Те са разработени в обособени свитъци с изпитни материали (с изключение на курсовете, където са включени в учебното пособие за дистанционно обучение и трябва да бъдат отделени и комплектовани за последващо оценяване).

Комплектът семестриални казуси се изпраща с препоръчано писмо в рамките на указания в графика срок на посочения в пощенските пликове адрес на съответната водеща обучението катедра. Всеки казус задължително се обозначава с данни за студента. Решението на казуса се нанася собственоръчно в предвидените за това полета в свитъците с изпитни материали. Компютърните разпечатки не подлежат на оценяване - те са допълнение към черновите на казуса!

Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната специалност (лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, проекти, участие в практика, стаж, курсова или дипломна работа за Свищов, казус и др.).

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Казусите, за които може да Ви помогнем, са по следните дисциплини:

    * Финанси – ІІ курс;
    * Валути и валутни системи;

 Финансов мениджмънт:

    * Управление на дълга;
    * Управление капиталите на фирмата;
    * Управление на човешките ресурси;
    * Капиталово бюджетиране;
    * Бюджетно управление на фирмата;
    * Финансов анализ;
    * Финансови деривати;
    * Международен финансов мениджмънт;
    * Магистърски семинар;

 Банков мениджмънт:

    * Практически банков мениджмънт;
    * Банков маркетинг;
    * Инвестиционен анализ в банковото дело;
    * Риск мениджмънт;
    * Финансови деривати;

Казусите за магистърски програми на СА Д.А. Ценов - СВИЩОВ се разработват индивидуално за всеки студент!


НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ КАЗУСИ ЗА НБУ !


Запитвания за поръчка на индивидуална разработка на казуси за Свищов от нас,
използвайте категорията "Поръчки" - "За контакт" или на akademika@abv.bg

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Начало Начало Начало Начало Начало